Garantie

Garantietermijn

Op alle producten geleverd door Schutte Zadels is de garantietermijn van de leverancier van het merk van toepassing. Over het algemeen bieden wij op onze artikelen een garantietermijn aan van 12 maanden. Daarnaast geven wij op alle reparaties 3 maanden garantie.

De garantie vervalt als:

  • Er reparaties verricht zijn door derden
  • De gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik
  • Het artikel slecht is onderhouden of misbruikt

Schutte Zadels is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door  Schutte Zadels worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product.

Zie ook onze algemene (leverings) voorwaarden.